BÀ VƯƠNG PHAN LIÊN TRANG

Phó Tổng Giám đốc, enCity

TIỂU SỬ

Bà Vương Phan Liên Trang là Phó tổng giám đốc, phụ trách điều hành và phát triển các văn phòng enCity tại Việt Nam.

Với chuyên môn về quy hoạch và quản lý đô thị, bà Trang là một trong những người thành lập ra các văn phòng enCity, với khát vọng tạo ra những chuyển biến tích cực trong lĩnh vực đô thị cũng như mang đến những tư vấn trách nhiệm, chuyên nghiệp, chất lượng cho các nhà đầu tư, chính quyền và người dân.

Trước enCity, bà Trang đã làm việc tại Mỹ và hoàn thành bằng Thạc sĩ thứ hai của mình tại Khoa Quy hoạch và Chính sách Đô thị và Môi trường, ĐH tổng hợp Tufts với học bổng Fulbright. Bên cạnh đó, bà giảng dạy tại trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội và là thành viên tích cực của Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam.

CHỦ ĐỀ

Xây dựng Khu Đô thị Sáng tạo: Những bài học cho Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế

TIỂU SỬ

Thành phố Thông minh đã trở thành ngôn ngữ thời thượng trong phát triển đô thị. Trong khi hầu hết các dự án thành phố thông minh tập trung vào giám sát và nâng cao hiệu quả vận hành đô thị, câu hỏi LỚN là làm sao công nghệ thông minh có thể giải quyết những thách thức lâu dài của một thành phố: làm cho đô thị trở nên đáng sống hơn cho mọi cộng đồng, bền vững hơn cho hệ sinh thái và đầy cơ hội cho các doanh nhân. enCity Smart City Planning Framework (Khung quy hoạch Thành phố Thông minh của enCity), phát triển bởi một nhóm chuyên gia quốc tế trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, công nghệ và môi trường, cung cấp một công cụ toàn diện để định hướng phát triển các thành phố hướng tới các mục tiêu lâu dài thông qua vận dụng các công nghệ tiên tiến nhất. Khung quy hoạch này phân chia việc kiến tạo một thành phố thông mình thành 4 lớp riêng biệt: môi trường tự nhiên, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và hạ tầng dịch vụ cùng với một lớp quản trị đặt nền móng chung. Bài thuyết trình bởi công ty enCity Urban Solutions (Singapore) sẽ giải thích khung quy hoạch này thông qua bốn dự án tiên phong tại Singapore và Việt Nam.