LÝ DO ĐỂ TRỞ THÀNH

NHÀ TÀI TRỢ/ TRIỂN LÃM TẠI DIỄN ĐÀN CẤP CAO VÀ TRIỂN LÃM
VỀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH ASEAN NĂM 2020

THÀNH PHẦN KHÁCH THAM DỰ

DIỄN ĐÀN CẤP CAO VÀ TRIỂN LÃM VỀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH ASEAN NĂM 2020 dự kiến sẽ thu hút hơn 1500 đại biểu cấp cao đến từ các chính quyền trung ương và địa phương, các nhà hoạch định chính sách,
chuyên gia tư vấn chiến lược và lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp trên khắp thế giới.

THEO NHÓM NGÀNH

TÀI TRỢ/ TRIỂN LÃM

Để biết thêm thông tin về chi tiết tài trợ / thông báo, xin vui lòng liên hệ:

Ms. NGUYỄN VÂN ANH | IEC Group