CƠ HỘI THAM DỰ SỰ KIỆN LỚN NHẤT
VỀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Để tham dự Diễn đàn cấp cao và Triển lãm về đô thị thông minh ASEAN năm 2020, xin vui lòng liên hệ:

Ms. HỒNG NGUYỄN | IEC Group