Ra đời từ sáng kiến của các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 32 vào ngày 28 tháng 4 năm 2018 (Singapore), Mạng lưới Đô thị thông minh ASEAN (ASCN) là một diễn đàn giúp các thành phố trong khu vực cùng hỗ trợ lẫn nhau nhằm hướng tới mục tiêu chung: Đô thị hóa thông minh và bền vững. Hàng năm, các đô thị thành viên trong Mạng lưới sẽ cùng gặp gỡ, thảo luận về tiến trình triển khai kế hoạch hành động của từng thành phố, giới thiệu các dự án mới và khám phá các cơ hội hợp tác với các đối tác bên ngoài ASEAN.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA THÁI LAN
VỀ CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN MẠNG LƯỚI ĐÔ THỊ THÔNG MINH ASCN NĂM 2019

Vào ngày 23/8/2019, Thái Lan đã chủ trì Hội nghị Thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASCN tại Bangkok với sự tham dự của các Đại diện Quốc gia và lãnh đạo Đô thị thông minh từ 26 Đô thị thành viên và Ban thư ký ASEAN. Hội nghị đã thắt chặt hợp tác để thúc đẩy sự phát triển bền vững của các đô thị thông minh như một phần của quá trình xây dựng một cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm và hướng về tương lai. Hội nghị đã thông qua Điều khoản tham chiếu ASCN để đệ trình lên các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 vào tháng 11 năm 2019. Hội nghị cũng thảo luận về việc xây dựng các khuôn khổ và phương thức Giám sát và Đánh giá (Monitoring & Evaluation – M&E) để hợp tác với các đối tác ngoại khối. Tiến trình phát triển ASCN sẽ được báo cáo cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 sẽ được triệu tập tại Bangkok vào cuối năm nay.

ASCN coi trọng việc đối thoại, tương tác và hợp tác với các đối tác ngoại khối, xác định những lợi ích chung từ việc chia sẻ kinh nghiệm về phát triển thành phố thông minh và bền vững như một động lực tăng trưởng. Trong cuộc họp lần này, các nước G20 đã được mời tham gia ASCN, theo sáng kiến do Thủ tướng Thái Lan đề xuất tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka vào tháng 6. Sự tham gia của các đại diện G20 đã giúp làm phong phú thêm cuộc đối thoại, tập trung vào cách sử dụng các giải pháp thông minh để giải quyết các thách thức của quá trình đô thị hóa nhanh chóng, thúc đẩy kết nối, bao gồm cả kết nối kỹ thuật số, thông qua phương pháp “kết nối các kết nối”. Sự hợp tác giữa ASCN và các đối tác ngoại khối, đặc biệt là G20, sẽ giúp thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như kết nối và phát triển bền vững, là các lĩnh vực ưu tiên chính được xác định trong Triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific- AOIP) được thông qua bởi các lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 34 tại Bangkok vào tháng 6 năm 2019. ASCN và sự hợp tác với các đối tác ngoại khối sẽ tiếp tục là chất xúc tác quan trọng cho sự ổn định, tiến bộ và thịnh vượng trong khu vực.

Chúng tôi mong chờ kỳ Chủ tịch ASCN của Việt Nam vào năm 2020.