TS. ALFONSO VEGARA

Đồng sáng lập kiêm chủ tịch danh dự, Metropoli Fundacion

TIỂU SỬ

Ông Alfonso Vegara có bằng Tiến Sĩ về mảng Quy hoạch Đô thị và Vùng và học vị về Kiến trúc, Kinh tế và Xã hội học. Ông từng là Chủ tịch của Hiệp hội quốc tế về Quy hoạch Đô thị và Khu vực ISOCARP với các thành viên đến từ hơn 70 quốc gia. Ông là thành viên và người được ủy thác của Học bổng Eisenhower và là Tổng lãnh sự danh dự của Singapore tại Madrid từ năm 2005.

Ông Alfonso Vegara đang giảng dạy bộ môn Chủ nghĩa đô thị tại các trường Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad de Navarra và CEU San Pablo. Ông từng là học giả thỉnh giảng tại trường Thiết kế, Đại học Pennsylvania và cố vấn tại ETH Zurich Polytechnic.

Các ý tưởng và dự án của ông đã được phổ cập trong hơn 30 cuốn sách và các hội thảo quốc tế ở Châu Âu, Hoa Kỳ, Mỹ La-tinh, Châu Á, Châu Úc và Châu Phi. Nhiều dự án của ông cũng đã được nhận giải thưởng từ Liên Hiệp Quốc, Liên Minh Châu Âu, Hội đồng Châu Âu về Quy hoạch Không gian, Hiệp hội kiến trúc sư, Hiệp hội doanh nhân,  các thành phố và chính phủ. Một trong những giải thưởng ông nhận được là “Rey Jaime I” được trao tặng bởi nhà vua Tây Ban Nha để công nhận sự đóng góp của Alfonso Vegara trong lĩnh vực Chủ nghĩa đô thị và Phát triển bền vững. Ông cũng đã được ba lần trao tặng giải thưởng danh giá “Giải thưởng Châu Âu về Quy Hoạch” nhờ đóng góp của ông tại Euskal Hiria, vùng thành phố Basque và thiết kế thành phố sinh thái Sarriguren tại Navarra. Ông là thành viên Ban giám khảo của Giải thưởng “Lee Kuan Yew World City Prize” và hiện là Chủ tịch Hội đồng giám khảo tại “Giải thưởng Quy hoạch Đô thị và Vùng Châu Âu”. Ông là cố vấn cho Chính phủ Singapore cũng như các thành phố khác nhau trên thế giới, bao gồm: Yokohama, Mexico, Bilbao, Buenos Aires, Kuala Lumpur, Sao Paulo, Casablanca, Moscow và Medellin trong hơn 15 năm qua.