CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

22– 23, Tháng 10, 2020 | Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội

ĐÔ THỊ THÔNG MINH – HƯỚNG TỚI CỘNG ĐỒNG, BẢN SẮC VÀ
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÌ MỘT ASEAN GẮN KẾT VÀ CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG


Đồng chủ trì:
1. Đ/c Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

2. Đ/c Trịnh Đình Dũng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ
3. Đ/c Phạm Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng
4. Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông
5. Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội
6. Đ/c Nguyễn Thành Phong, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh
7. Đ/c Huỳnh Đức Thơ, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
8. Đại diện quốc gia Chủ tịch Mạng lưới ASCN 2020
9. Đại diện UB quốc gia năm chủ tịch ASEAN 2020

QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Phiên hội thảo tập trung vào thảo luận các chủ đề chiến lược để hiện thực hóa các dự án thành phố thông minh bao gồm khung tham chiếu cho các thành phố thông minh, quy hoạch đô thị, thu hút đầu tư để phát triển bền vững…

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Những bài học thực tiễn về triển khai công nghệ mới hoặc vận hành trung tâm dữ liệu… sẽ được chia sẻ và thảo luận trong phiên hội thảo này để cải thiện ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển thành phố thông minh.

XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH HƯỚNG TỚI CỘNG ĐỒNG, BẢN SẮC
VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Với mục tiêu xây dựng các thành phố xanh và bền vững, phiên thảo luận sẽ đi sâu vào thảo luận các giải pháp nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tối ưu hóa tài nguyên và cải thiện tiện ích đô thị.

NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH: HƯỚNG TỚI ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Với trọng tâm là các xu hướng mới nổi của năng lượng đô thị, hội thảo sẽ mang đến những thông tin cập nhật về các nguồn năng lượng tái tạo phân phối, lưới điện thông minh, quản lý năng lượng trong tòa nhà thông minh, hạ tầng phát triển năng lượng mặt trời cho đô thị,…

GIAO THÔNG THÔNG MINH

Các công nghệ giao thông thông minh đang ngày càng phổ biến trên thế giới. Diễn đàn này sẽ tập trung phân tích cách mà ngành công nghiệp mới này đang cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân và mở ra cơ hội thị trường mới toàn cầu cho Việt Nam cũng như các nước khu vực.

BẢO MẬT VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KẾT NỐI
CHO ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Diễn đàn công nghệ này sẽ tập trung thảo luận việc ứng dụng cơ sở hạ tầng kết nối để phát triển thành phố thông minh và cách bảo vệ những cơ sở hạ tầng này trước các rủi ro an ninh mạng ngày càng tinh vi.

07:30

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

08:00

LỄ KHAI MẠC VÀ THAM QUAN TRIỂN LÃM

08:30

PHÁT BIỂU KHAI MẠC & ĐỀ DẪN
Đ/c Nguyễn Văn Bình,
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương 

08:40

PHÁT BIỂU TRỰC TUYẾN
Ông Lim Jock Hoi,
Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 

08:45

PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO CHÍNH PHỦ
Đ/c Trịnh Đình Dũng,
Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

PHIÊN BÁO CÁO TOÀN THỂ

09:00

Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng tới năm 2030
Đại diện lãnh đạo

09:20

Gắn đô thị thông minh với xây dựng chính quyền số
Đại diện lãnh đạo

09:40

Xây dựng thành phố thông minh tại Singapore: Bài học kinh nghiệm từ một trong những thành phố thông minh nhất thế giới
Đại diện lãnh đạo

10:00

TIỆC TRÀ & GIAO LƯU

10:20

LỄ KÝ MOU MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH

10:30

TỌA ĐÀM CẤP CAO: TẠO LẬP NỀN TẢNG CHO XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH THÀNH CÔNG
Điều phối: Ông Phạm Đức Long,
Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Nội dung thảo luận:
– Tầm nhìn chung của các quốc gia ASEAN hướng đến phát triển đô thị thông minh đặc thù có bản sắc của mỗi địa phương, xây dựng đô thị thông minh từ quy hoạch và quản lý phát triển đô thị
– Đảm bảo lợi ích cộng đồng, thúc đẩy hợp tác công – tư, đối tác quốc tế và phát huy vai trò của khối tư nhân
– Hoàn thiện cơ chế, chính sách và xoá bỏ rào cản pháp lý nhằm khuyến khích đổi mới, sáng tạo và các công nghệ mới nổi cho đô thị thông minh

Đại biểu tham gia thảo luận:
– Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một số bộ, ngành Trung ương
– Đại diện Singapore – Quốc gia hướng dẫn của Mạng lưới ASCN
– Đại diện Lãnh đạo UBND các tỉnh/thành phố
– Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

11:45

PHÁT BIỂU BẾ MẠC
Đ/c Nguyễn Văn Bình,
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

12:00

KẾT THÚC PHIÊN CẤP CAO

07:30

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

08:30

TUYÊN BỐ LÝ DO & GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Ban Tổ chức

08:40

PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Đại diện Bộ Xây dựng

08:50

Phát biểu trực tuyến: Quy hoạch vùng liên kết hệ thống đô thị hướng tới tăng trưởng kinh tế thông minh và phát triển bền vững
TS. Alfonso Vegara, Đồng sáng lập kiêm chủ tịch danh dự Metropoli Fundacion

09:10

Phát triển dự án khu đô thị sinh thái thông minh Busan
Chuyên gia tư vấn Hàn Quốc

09:30

Khung tham chiếu cho triển khai thành phố thông minh – Chúng ta nên bắt đầu từ đâu?
Đại diện tỉnh Bình Dương/Thừa Thiên – Huế

09:50

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai các khu đô thị thông minh
Đại diện lãnh đạo

10:10

Quản lý quy hoạch xây dựng đô thị hướng tới mục tiêu phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam
Đại diện lãnh đạo

10:30

Xây dựng Khu Đô thị Sáng tạo: Những bài học cho Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế
Ông Nguyễn Đỗ Dũng, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc, enCity
Bà Vương Phan Liên Trang, Phó Tổng Giám đốc, enCity

10:50

TIỆC TRÀ

11:10

PHIÊN THẢO LUẬN
Điều phối: TS. Nguyễn Ngọc Hiếu

Chủ đề thảo luận:
– Phát triển liên kết vùng trên cơ sở các đặc trưng đô thị;
– Xây dựng tầm nhìn dài hạn và quy hoạch định hướng phát triển đô thị thông minh; quản lý quá trình phát triển của đô thị;
– Nâng cao khả năng dự báo, đảm bảo khả năng chủ động thích ứng với các biến động;
– Thiết lập chiến lược xây dựng kế hoạch tổng thể cho thành phố thông minh (lựa chọn lĩnh vực ưu tiên; lựa chọn giải pháp công nghệ và phi công nghệ, xác định các chỉ tiêu đánh giá KPI,…);
– Hợp tác liên thành phố trong xây dựng đô thị thông minh và cơ chế tham vấn…

12:00

KẾT THÚC HỘI THẢO 1

07:30

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

08:30

TUYÊN BỐ LÝ DO & GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Ban Tổ chức

08:40

PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông

08:50

Phát biểu trực tuyến: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) trong xây dựng thành phố thông minh
Ông Sanjeet Pandit, Giám đốc cấp cao phụ trách khối giải pháp cho Đô thị thông minh, Qualcomm Technologies, Inc.

09:10

Nền tảng khoa học công nghệ thúc đẩy đô thị thông minh
Đại diện Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ

09:30

Tầm quan trọng của các trung tâm điều hành thành phố thông minh
Đại diện lãnh đạo

09:50

Xây dựng trung tâm điều hành tại các đô thị: Kinh nghiệm từ Quảng Ninh
Đại diện từ UBND tỉnh Quảng Ninh

10:10

Thành phố thông minh trong tương lai
Đại diện từ Bosch

10:30

Thiết lập và vận hành hệ thống dữ liệu tích hợp mở cho đô thị thông minh
Đại diện lãnh đạo

10:50

TIỆC TRÀ

11:10

PHIÊN THẢO LUẬN
Điều phối: Đại diện Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ

Chủ đề thảo luận:
– Phát triển nền tảng dùng chung cho phát triển đô thị thông minh và chính phủ điện tử;
– Xây dựng kiến trúc dữ liệu và hệ thống dữ liệu liên thông;
– Tổ chức thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu cho thành phố;
– Chiến lược phát triển mạng wifi cho đô thị thông minh;
– Trung tâm điều hành tập trung đô thị thông minh;
– Các ứng dụng và giải pháp công nghệ quản lý hạ tầng đô thị thông minh.

12:00

KẾT THÚC HỘI THẢO 2

07:30

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

08:30

TUYÊN BỐ LÝ DO & GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Ban Tổ chức

08:40

PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Đại diện Ban Kinh tế Trung ương

08:50

Phát biểu trực tuyến: Tối ưu hóa tài nguyên của thành phố và phát triển kinh tế, môi trường bền vững
Đại diện từ Malaysia

09:10

Triple helix – Mô hình hợp tác xây dựng đô thị thông minh bền vững
Chuyên gia Brainport, Liên minh đô thị thông minh Hà Lan và đại diện Văn phòng đô thị thông minh Bình Dương

09:30

Vai trò của các tiện ích trong phát triển đô thị thông minh
Chuyên gia tư vấn

09:50

Ứng dụng AI-over-IoT trong phòng chống thiên tai
Chuyên gia tư vấn

10:10

Thanh toán không dùng tiền mặt – Mảnh ghép thiết yếu của đô thị thông minh
Ông Nguyễn Nam Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm VNPT Fintech

10:30

Khai thác tiềm năng công nghệ thông minh trong xây dựng hạ tầng xanh tại địa phương
Đại diện lãnh đạo

10:50

TIỆC TRÀ

11:10

PHIÊN THẢO LUẬN

Chủ đề thảo luận:
– Thách thức và giải pháp thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân, hoàn thiện các hạ tầng kỹ thuật đô thị;
– Tối ưu hóa tài nguyên trong xây dựng hệ thống chiếu sáng thông minh, quản lý nước, rác thải, quản lý năng lượng, v.v;
– Phát triển các tiện ích đô thị thông minh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống (thanh toán không dùng tiền mặt; giao thông công cộng);
– Sự tham gia của giới trẻ và không gian sáng tạo, khởi nghiệp.

12:00

KẾT THÚC HỘI THẢO 3

13:00

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30

TUYÊN BỐ LÝ DO & GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Ban Tổ chức

13:40

PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Đại diện Bộ Công Thương

13:50

Xu hướng lớn trong dịch chuyển năng lượng tại các đô thị
Chuyên gia cố vấn quốc tế

14:10

Triển khai nguồn năng lượng tái tạo phân tán cho các khu đô thị
Chuyên gia tư vấn

14:30

Ứng dụng lưới điện thông minh hướng tới hiệu quả năng lượng
Ông Đỗ Nguyên Hưng, Giám đốc bộ phận giải pháp quản lý hệ năng lượng Schneider Electric Việt Nam

14:50

Giải pháp chiếu sáng hiệu quả cho tòa nhà thông minh
Chuyên gia tư vấn

15:10

Giải pháp thiết lập hạ tầng năng lượng mặt trời cho đô thị thông minh
Chuyên gia tư vấn

15:30

TIỆC TRÀ

15:50

PHIÊN THẢO LUẬN

Chủ đề thảo luận:
– Vai trò của các bên liên quan trong phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và hiệu quả cho các đô thị?
– Cơ hội và thách thức trong phát triển các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo và hiệu quả nguồn lực cho các đô thị
– Quản lý và giám sát tiêu thụ năng lượng hiệu quả tại các tòa nhà và các giải pháp công nghệ.

17:30

KẾT THÚC HỘI THẢO 4

13:00

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30

TUYÊN BỐ LÝ DO & GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

13:40

PHÁT BIỂU KHAI MẠC & ĐỀ DẪN
Đại diện Bộ Giao thông và Vận tải

13:50

Phương án tiếp cận tổng thể cho hệ thống giao thông đô thị hiện đại
Đại diện từ Thụy Điển tại Việt Nam

14:10

Các xu hướng công nghệ đột phá chuyển đổi giao thông đô thị
Chuyên gia tư vấn công nghệ từ FPT

14:30

Hệ thống camera giám sát cho điều hành giao thông thông minh
Chuyên gia tư vấn công nghệ từ HIKVISION

14:50

TIỆC TRÀ

15:10

Giải pháp giao thông thông minh cho các thành phố có tốc độ đô thị hoá cao
Đại diện từ UBND TP. Hồ Chí Minh

15:30

Thay đổi hình thái đô thị với hệ thống xe điện
Chuyên gia tư vấn từ Vinsmart

15:50

Tối ưu hóa vận hành và tiết kiệm chi phí với hệ thống quản lý đội xe (FM)
Chuyên gia tư vấn quốc tế

16:10

PHIÊN THẢO LUẬN

Điều phối: Đại diện Bộ Giao thông và Vận tải

– Giao thông thông minh: Thách thức và giải pháp cho các đô thị thông minh
– Tối ưu hóa hạ tầng giao thông nhằm cải thiện hiệu quả quản lý
– Ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu và AI trong giải quyết các thách thức về giao thông
– Kinh nghiệm xây dựng trung tâm điều hành giao thông thông minh
– Cơ hội và thách thức phát triển xe điện và hệ thống phương tiện công cộng

17:30

KẾT THÚC HỘI THẢO

13:00

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30

TUYÊN BỐ LÝ DO & GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

13:40

PHÁT BIỂU KHAI MẠC & ĐỀ DẪN
Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông

13:50

Lựa chọn hạ tầng tối ưu đô thị thông min
Chuyên gia tư vấn quốc tế từ Viettel (đang xác nhận)

14:10

Hạ tầng số – Xương sống trong phát triển đô thị thông minh
Chuyên gia tư vấn công nghệ từ Mckinsey & Co

14:30

Xây dựng các thành phố 5G siêu kết nối: Thách thức và giải pháp
Chuyên gia tư vấn công nghệ

14:50

TIỆC TRÀ

15:10

IoT và những đe doạ tiềm ẩn tới an toàn không gian mạng của thành phố thông minh
Chuyên gia tư vấn công nghệ

15:30

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong vận hành và bảo vệ trung tâm dữ liệu của thành phố
Chuyên gia tư vấn công nghệ

15:50

Phát triển và vận hành hiệu quả trung tâm SOC cho đô thị thông minh
Chuyên gia tư vấn công nghệ

16:10

PHIÊN THẢO LUẬN

Chủ đề thảo luận:
– Phát triển hạ tầng 5G: Cơ hội và thách thức
– Kinh nghiệm triển khai hạ tầng ICT
– Hiện đại hoá hạ tầng thành phố hướng tới triển khai IoT trên quy mô lớn
– Các thách thức bảo mât cho đô thị thông minh
– Bảo vệ hệ thống kết nối không dây cho các thiết bị IoT
– Đảm bảo vận hành cho các hạ tầng quan trọng của thành phố trước các cuộc tấn công mạng

17:30

KẾT THÚC HỘI THẢO