TS. Vivian Balakrishnan

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Singapore

TIỂU SỬ

Tiến sĩ Vivian Balakrishnan là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng phụ trách Sáng kiến Quốc gia Thông minh.

Ông từng là Bộ trưởng Bộ Môi trường và Nguồn nước; Bộ trưởng Phát triển cộng đồng, Thanh niên và Thể thao; Thứ trưởng Bộ Công Thương; Bộ trưởng Phụ trách Doanh nghiệp; và Thứ trưởng Bộ Thông tin, Truyền thông và Nghệ thuật. Ông là thành viên Quốc hội từ năm 2001.

Tiến sĩ Balakrishnan đã lãnh đạo Bộ Ngoại giao (MFA) từ tháng 10 năm 2015. Ông cũng đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của Singapore để thành một Quốc gia Thông minh từ năm 2014. Ông đã lãnh đạo việc thực hiện các sáng kiến quan trọng như SingPass Mobile và MyInfo, các hệ thống thanh toán điện tử và nền tảng cảm biến. Ông đã hoạch định các khung chính sách như Kế hoạch chi tiết của Chính phủ số, Chiến lược Trí tuệ Nhân tạo Quốc gia và Đánh giá Bảo mật Dữ liệu Khu vực Công.

Tiến sĩ Balakrishnan đã đưa ra nhiều sáng kiến và chính sách quan trọng trong suốt sự nghiệp chính trị của mình. Tại Bộ Môi trường và Nguồn nước, ông từng là người hỗ trợ cấp bộ trưởng cho các cuộc đàm phán dẫn đến Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tại Liên Hợp Quốc. Ông cũng đã nâng cao đáng kể năng lực khử muối và sản xuất NEWater và khởi xướng việc xây dựng các trung tâm bán hàng mới để đảm bảo rằng mọi người đều có thể tiếp cận với thực phẩm tươi ngon có giá cả phải chăng, đồng thời tạo điều kiện cho những người bán hàng rong địa phương kiếm sống tốt. Tại Bộ Phát triển cộng đồng, Thanh niên và Thể thao, ông đã thành lập hệ thống ComCare để tăng cường trợ giúp xã hội toàn diện cho tất cả những người dân Singapore cần được hỗ trợ. Tại Bộ Thông tin, Truyền thông và Nghệ thuật, ông đã triển khai dự án Mạng cáp quang băng thông rộng quốc gia nhằm mang lại băng thông rộng cáp quang tốc độ cực cao, chi phí thấp và hiệu quả cho tất cả các hộ gia đình và doanh nghiệp ở Singapore.