TS. Hán Minh Cường

Chủ tịch Hội đồng quản trị, ACUD Group

TIỂU SỬ

Tiến sĩ Hán Minh Cường là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và người sáng lập của công ty ACUD Group. Hiện nay, ông là giảng viên thỉnh giảng cho các chủ đề liên quan đến Quy hoạch, quản lý đô thị và hạ tầng kỹ thuật tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ngoài ra, ông từng đảm nhận vai trò Chủ nhiệm, chuyên gia cho rất nhiều các đồ án Quy hoạch, Hạ tầng kỹ thuật tại Việt Nam. Lĩnh vực nghiên cứu của ông tập trung vào quy hoạch, quản lý đô thị và hạ tầng kỹ thuật. Ông Hán Minh Cường có kiến thức chuyên sâu về Quy hoạch, Hạ tầng kỹ thuật, GIS và bằng tiến sĩ về Quản lý đô thị.

Tiến sĩ Hán Minh Cường là một nhà tư vấn quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và giải pháp quản lý đô thị cho nhiều tỉnh thành phố tại Việt Nam. Ông là tác giả của Phần mềm Quản lý đô thị thông minh – CSGIS (phần mềm nhận được giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ nhất tại Việt Nam) và các bài báo, báo cáo về quy hoạch, quản lý đô thị thông minh. Ngoài ra, ông đã tư vấn các giải pháp quản lý đô thị thông minh thông qua ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS cho các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý quy hoạch đô thị, các doanh nghiệp quản lý và vận hành dự án .Tiến sĩ Hán Minh Cường tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học hàng năm đối với các đề tài thuộc nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường do Bộ Xây dựng, Bộ thông tin và truyền thông tổ chức.

CHỦ ĐỀ

QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM

TÓM TẮT

Bài trình bày sẽ tập trung vào đề xuất giải pháp QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM

Phần đầu tiên của bài thuyết trình sẽ trình bày về mục tiêu phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam, đánh giá thực trạng yêu cầu về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị theo các văn bản quy phạm hiện hành, qua đó đánh giá được tổng thể các nội dung đã đạt được, những tồn tại, bất cập, khó khăn trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị nhằm làm cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý đô thị thông minh tại Việt Nam trong giai đoạn tới.

Ở phần thứ hai của bài thuyết trình sẽ trình bày đề xuất một số giải pháp quản lý quy hoạch đô thị thông minh trong quá trình lập quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch và giới thiệu về các ứng dụng quản lý đô thị thông minh trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý GIS.