Ông Đoàn Chí Hiếu

Trưởng nhóm Tư vấn Giải pháp, HPE Việt Nam

TIỂU SỬ

Với kinh nghiệm trên 10 năm trong ngành CNTT, ông Hiếu đã tham gia tư vấn giải pháp cho nhiều khách hàng doanh nghiệp lớn của Việt Nam trong mảng Bán lẻ, Giáo dục, Sản xuất, Tài chính, Dịch vụ công… Ông cũng là chuyên gia về thiết kế các giải pháp mạng, máy chủ, lưu trữ.

TÓM TẮT

Hạ tầng dữ liệu lớn cho Thành phố thông minh.