Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
ĐT: 1900 558 868 / (+84 – 24) 24 3942 1030
Fax: (+84 – 24) 24 3942 1032
Website: www.vietinbank.vn

THÔNG TIN CÔNG TY

Năm 1988, VietinBank được thành lập dưới tên gọi Ngân hàng chuyên doanh Công thương và chính thức đổi tên thành “Ngân hàng Công thương Việt Nam” theo Quyết định số 402/CT ngày 14/11/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.
Ngày 25/12/2008, VietinBank đã thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng và chuyển đổi thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam. Ngày 16/7/2009, cổ phiếu của VietinBank chính thức được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Trải qua gần 30 năm hoạt động, phát triển, đặc biệt là trong vòng 5 năm trở lại đây, VietinBank đã có những bước phát triển vượt bậc, khẳng định vị thế một Ngân hàng thương mại chủ lực hàng đầu ở Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ổn định nền kinh tế, vươn tầm hội nhập quốc tế.

Hoạt động chính của VietinBank là thực hiện các giao dịch ngân hàng thương mại bao gồm: huy động vốn, nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân; thực hiện các giao dịch ngoại tệ; các dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác; và các dịch vụ ngân hàng khác được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Năm 2018, VietinBank tập trung nguồn lực phát triển hoạt động kinh doanh theo chiều sâu, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh doanh, tăng trưởng có chọn lọc, gắn với hiệu quả. Cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm, dịch vụ hiện đại, tăng thu dịch vụ và thu ngoài lãi, cải thiện cơ cấu thu nhập. Thực hiện có kết quả đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016 – 2020, không ngừng chuẩn hóa toàn diện mọi mặt hoạt động, phát triển cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, quản trị điều hành theo tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, khẳng định vị thế hàng đầu trên thị trường.