TS. Park Jeong Hyeok

Nghiên cứu viên cao cấp,
Ban Phát triển đô thị thông minh, K-water

TIỂU SỬ

Tiến sĩ Park được đào tạo và công tác với vai trò một nhà thủy văn đô thị, nhà quy hoạch đô thị và kỹ sư đô thị. Ông nhận bằng Tiến sĩ về Kỹ thuật Đô thị tại Đại học Quốc gia Chungbuk. Ông cũng đã giảng dạy tại Đại học Quốc gia Chungbuk trong nhiều năm.

Ông gia nhập K-water vào năm 2016 với tư cách là nghiên cứu viên cao cấp và đang thiết kế hệ thống lưu thông nước bền vững cho dự án Busan Eco Delta City ở Hàn Quốc. Dự án có diện tích 11 triệu mét vuông và dân số 75.100 người. Ông cũng tham gia vào việc lập chiến lược và triển khai kế hoạch dự án thành phố ven sông trong tương lai của K-water. Ông tham gia tư vấn chuyên môn cho chính quyền trung ương và địa phương trong lĩnh vực phát triển đô thị và chuyển đổi số cho thành phố thông minh.

Ông rất quan tâm đến việc nghiên cứu thực tiễn về tái tạo đô thị, tương lai đô thị, thành phố ven sông và xây dựng thành phố thông minh. Kết quả nghiên cứu của ông đã được xuất bản dưới dạng một số bài báo: Đánh giá nguyên nhân gây ra ngập lụt ở vùng ngập lụt nhiều lần ở thành phố Cheongju, Hàn Quốc bằng cách sử dụng mô hình 1D/2D (WST, tác giả chính), Đánh giá khả năng giảm ngập lụt ở lưu vực đô thị (CET, tác giả chính), Dự báo về hạn hán ở Hàn Quốc sử dụng các con đường tập trung đại diện (TAO, tác giả thứ hai), v.v.

CHỦ ĐỀ

THÀNH PHỐ CỦA TƯƠNG LAI: DỰ ÁN ECO DELTA SMART CITY TẠI BUSAN

TÓM TẮT

Các khu vực lưu vực sông đã tiếp tục được các nhà nghiên cứu, thực hành và phát triển đô thị quay lại nghiên cứu trong hai thập kỷ qua. Những khu vực này được coi là tài sản có giá trị đối với việc tái sinh đô thị và là tài sản tự nhiên quan trọng đối với lợi ích sinh thái. Hiện nay, các công trình phát triển khu vực lưu vực sông đã trở thành một vấn đề được quan tâm trên toàn thế giới nhằm tối đa hóa tiềm năng kinh tế, văn hóa xã hội và môi trường của nước.

Busan Eco Delta City, tọa lạc tại đồng bằng sông Nakdong, đang đối mặt với thách thức lớn trong việc trở thành thành phố ven sông thứ 21 và gần đây được chỉ định là Dự án Thí điểm Thành phố Thông minh Quốc gia vào năm 2018. Các công nghệ thành phố thông minh sẽ được áp dụng vào khu vực ven sông Delta để đạt được công nghệ thông minh, quy trình thông minh, dân chủ thông minh trong khu đô thị ven sông ở Busan, Hàn Quốc