TS. NGUYỄN NGỌC HIẾU

Giảng viên thâm niên & Điều phối viên chương trình Thạc sĩ Phát triển Đô thị Bền vững,
Trường Đại học Việt – Đức

TIỂU SỬ

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu là giảng viên thâm niên về Quản trị đô thị, Chương trình Phát triển Đô thị Bền vững (SUD), Đại học Việt Đức (VGU).

Là Tiến sĩ Quy hoạch Phát triển tại UCL (Đại học tổng hợp London) và đã có hơn 20 năm nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn về quy hoạch và phát triển đô thị. Các nghiên cứu gần đây của ông tập trung vào việc sắp xếp thể chế trong phát triển đô thị, các công cụ quy hoạch và giải pháp tích hợp quản lý phát triển, tăng trưởng thông minh, xây dựng sự đồng thuận và chiến lược hợp tác nhằm giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn và ngập lụt tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các thành phố lớn khác tại Việt Nam. Các lĩnh vực chuyên môn của ông bao gồm:
• Quản lý đô thị và huy động tài nguyên phát triển đô thị
• Quy hoạch tổng hợp & quản lý phát triển đô thị
• Thành phố thông minh và tăng trưởng bền vững
• Xây dựng sự đồng thuận và hợp tác phát triển