PGS.TS. Trương Gia Bình

Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần FPT

TIỂU SỬ

PGS.TS. Trương Gia Bình là một trong các nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FPT. Không chỉ là nhà lãnh đạo doanh nghiệp, ông còn là người tâm huyết với đất nước và có ảnh hưởng đến các quyết sách của Chính phủ trong việc thúc đẩy sự phát triển ngành Công nghệ thông tin như việc Việt Nam chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Ông đã và đang nắm giữ những chức vụ quan trọng như: Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Thành viên hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Công nghiệp điện toán Châu Á – Châu Đại Dương ASOCIO, Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Thành phố thông minh ASOCIO, Chủ tịch Câu lạc Bộ Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao – Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Được ví như linh hồn, người tập hợp lực lượng của FPT, ông Bình luôn đưa ra những định hướng chiến lược quan trọng trong từng giai đoạn để giữ vững sự tăng trưởng của tập đoàn. Dưới sự dẫn dắt của ông, FPT đã được vinh danh Top 300 doanh nghiệp giá trị nhất châu Á, là Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam với gần 30.000 cán bộ nhân viên, hiện diện tại 59/63 tỉnh thành và 22 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với vai trò công ty dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, FPT nỗ lực thực hiện mục tiêu kép là góp phần quan trọng vào việc hiện thực hoá mục tiêu phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đứng trong nhóm dẫn đầu các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có vị thế và năng lực cạnh tranh toàn cầu.