ÔNG THIỀU PHƯƠNG NAM

Tổng giám đốc, Qualcomm Việt Nam, Lào & Campuchia

TIỂU SỬ

Ông Thiều Phương Nam chịu trách nhiệm giám sát hoạt động kinh doanh và vận hành của Qualcomm tại Việt Nam, Lào và Campuchia với mục tiêu thúc đẩy sử dụng công nghệ kết nối 4G, 5G và những thế hệ công nghệ kết nối kế tiếp.

Trước khi gia nhập Qualcomm, ông là Giám đốc điều hành khu vực, Kinh doanh tổng hợp cho IBM Việt Nam, phụ trách rất nhiều lĩnh vực đầu tư kinh doanh bao gồm dịch vụ tài chính ngân hàng, viễn thông, doanh nghiệp, giáo dục, y tế và chính phủ. Ngoài ra, ông còn giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh tại TP.HCM và Đà Nẵng, chịu trách nhiệm về mọi khía cạnh trong hoạt động kinh doanh và vận hành của chi nhánh. Trước khi đầu quân cho IBM, ông Thiều Phương Nam đã làm việc 12 năm tại Intel Việt Nam. Ông gia nhập với tư cách là Trưởng phòng Giao dịch và Truyền thông tại Intel Việt Nam và trong suốt thời gian làm việc của mình, ông giữ nhiều vị trí lãnh đạo và quản lý khác nhau, bao gồm Giám đốc bán hàng Quốc gia tại Việt Nam, Lào và Campuchia cũng như Giám đốc Quốc gia cho Campuchia. Là một trong số ít những người đặt nền móng cho Intel tại quốc gia này, Ông Thiều Phương Nam đã dẫn dắt sự phát triển kinh doanh của Intel trở thành một trong những doanh nghiệp phát triển nhanh nhất trên toàn thế giới thông qua việc thúc đẩy một số sáng kiến chiến lược với các cơ quan chính phủ và các đối tác OEM & các đối tác trong hệ sinh thái để tăng cường áp dụng thông tin và truyền thông công nghệ trong các lĩnh vực kinh doanh, tiêu dùng, chính phủ và giáo dục.

Ông Thiều Phương Nam nhận bằng cử nhân và bằng thạc sĩ về kỹ thuật điện của Đại học kỹ thuật điện quốc gia Saint Petersburg và bằng tiến sĩ về khoa học kỹ thuật của Đại học Giao thông Vận tải Quốc gia Moscow.