ÔNG SANJEET PANDIT

Giám đốc cấp cao phụ trách khối giải pháp cho Đô thị thông minh, Qualcomm Technologies, Inc.

TIỂU SỬ

Ông Sanjeet Pandit là Giám đốc Toàn cầu phụ trách mảng Thành phố thông minh tại Qualcomm, Hoa Kỳ và chịu trách nhiệm phát triển các mối quan hệ với các đối tác và hệ sinh thái trong lĩnh vực này. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành viễn thông, ông có kiến thức chuyên sâu về thiết kế thành phố thông minh, thiết lập các ngành dọc thông minh, chuyển đổi số và các chiến lược go-to-market nhằm gia tăng lợi ích cho cả hai khối công – tư lẫn người dân trong việc xây dựng thành phố thông minh.

Ông Pandit đã phát triển thành công chương trình Qualcomm Smart Cities Accelerator nhằm quy tụ tất cả các nhà cung cấp giải pháp B2B cho Thành phố thông minh và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Những nỗ lực của ông đã giúp phát triển các khái niệm Ngành dọc thông minh và Không gian/Công nghiệp thông minh trên toàn cầu, từ đó giúp ứng dụng nhanh hơn các giải pháp này vào các ngành khác nhau và các ngành dọc công nghiệp. Ông đã phát triển và triển khai nhiều mô hình doanh thu thành phố thông minh khác nhau cùng với các đối tác trong hệ sinh thái và mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia. Sanjeet cũng làm việc và phối hợp với nhiều đối tác trong hệ sinh thái Thành phố thông minh để xây dựng và phát triển các dự án Thành phố thông minh trên toàn cầu.

Trước khi trở thành người lãnh đạo của khối giải pháp Thành phố thông minh, ông đã từng đảm nhận nhiều vị trí cấp cao tại Qualcomm và chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Ấn Độ.

CHỦ ĐỀ

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) & IoT trong xây dựng thành phố thông minh

TÓM TẮT

Công nghệ AI & IoT không dây đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại các Thành phố thông minh và Không gian kết nối thông minh. Bài thuyết trình này giới thiệu khái niệm “IoT như một dịch vụ” (IoT as a Service) và cách Qualcomm Technologies đang cung cấp các giải pháp toàn diện để nhanh chóng triển khai trên toàn cầu trên nhiều ngành dọc.