Ông Phan Thảo Nguyên

Thành viên Hội đồng Thành viên,
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost)

TIỂU SỬ

Ông Phan Thảo Nguyên từng là Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Ông gia nhập ngành Bưu chính Viễn thông năm 1994 sau khi tốt nghiệp Đại học Luật và Công nghệ.

Từ năm 1994 đến năm 1996, ông công tác tại Tổng cục Bưu chính Viễn thông, phụ trách dự thảo các quy định nội bộ, chuẩn bị các chính sách quan trọng để phát triển ngành Bưu chính Viễn thông cũng như cho Chiến lược phát triển công nghiệp Bưu chính Viễn thông dài hạn của Việt Nam.

Năm 1997, ông được bổ nhiệm làm Trợ lý Chủ tịch & Giám đốc điều hành của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Ông giữ vị trí này cho đến năm 2000 với nhiệm vụ tư vấn cho Chủ tịch & Giám đốc điều hành về chiến lược quản lý, các vấn đề pháp lý và chuẩn bị danh mục đầu tư.

Từ năm 2008 đến 2013, ông là Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quan hệ Công chúng (IPC) thuộc quyền quản lý của VNPT, chịu trách nhiệm quản lý, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông. Ông cũng là người phát biểu thường xuyên tại các diễn đàn và hội nghị viễn thông quốc tế.

Ông Phan Thảo Nguyên nhận bằng Tiến sĩ Luật năm 2006.