ÔNG PHẠM ĐỨC LONG

Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

TIỂU SỬ

Thông tin cá nhân

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT

Ngày sinh: 27/5/1970

Học vấn

Kỹ sư viễn thông (Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh)

Tiến sỹ Điện tử Viễn thông (Đại học Tokyo – Nhật Bản)

 Quá trình công tác

 • 09/1992 – 01/1993: Kỹ sư hệ thống, Trung tâm nhắn tin Sài gòn Epro, Bưu điện TP. HCM
 • 02/1993 – 07/1994: Kỹ sư hệ thống, Trung tâm vô tuyến di động MobileNet, Bưu điện TP. HCM
 • 09/1994 – 08/1995: Tham gia chương trình đào tạo, Trung tâm nghiên cứu của NEC Nhật Bản
 • 09/1995 – 10/1995: Quản lý kỹ thuật, Trung tâm điện thoại Call Link, Bưu điện TP. HCM
 • 11/1995 – 03/1997: Chuyên viên, Phòng Viễn thông, Bưu điện TP. HCM
 • 04/1997 – 09/2005: Nghiên cứu sinh tiến sỹ Điện tử Viễn thông, Đại học Điện tử- Viễn thông Tokyo, Nhật Bản
 • 10/2005 – 07/2006: Chuyên viên, Phòng Viễn thông, Bưu điện TP. HCM
 • 08/2006 – 09/2007: Tổ phó Tổ chuyên trách, Ban chuẩn bị thành lập Tổng Công ty Viễn thông 2
 • 10/2007 – 03/2009: Trưởng Phòng Viễn thông, Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh
 • 04/2009 – 02/2012: Phó Giám đốc, Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh
 • 03/2012 – 12/2013: Giám đốc, Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh
 • 12/2013 – 03/2015: Thành viên Hội đồng Thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT
 • 04/2015 – 06/2020: Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT
 • 06/2020 – nay: Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT