Ông Phạm Anh Tuấn

Ủy viên Hội đồng quản trị – Trưởng Ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)

TIỂU SỬ

10/2019 – nay: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng Vietcombank, Phó trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số Vietcombank

04/2017 – 10/2019: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng Vietcombank

07/2016 – 04/2017: Trưởng ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng Vietcombank

09/2014 – 07/2016: Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương

05/2012 – 08/2014: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank)

08/2008 – 05/2012: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank)

06/1999 – 08/2008: Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank)