Ông Nguyễn Anh Dũng

Giám đốc Kinh doanh Việt Nam,
Bộ phận Công nghệ Tòa nhà Bosch

TIỂU SỬ

Với tư cách là Giám đốc Kinh doanh Việt Nam của Bộ phận Công nghệ Tòa nhà Bosch, ông Nguyễn Anh Dũng (Andy) đã lãnh đạo đội ngũ của mình trong việc cung cấp các giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực an ninh, an toàn và truyền thông cho Việt Nam. Với hơn 6 năm kinh nghiệm trong ngành, ông Nguyễn Anh Dũng không ngừng đưa các giá trị của Bosch đến gần hơn với khách hàng, đồng thời giúp nắm bắt các cơ hội do Cách mạng Công nghiệp 4.0 mang lại để xây dựng các thành phố thông minh hơn và cuộc sống tốt hơn cho người dân.