Ông Lê Đăng Dũng

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc,
Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

TIỂU SỬ

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
Từ 2018: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

2005 – 2018: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

2002 – 2005: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Quân đội.

2000 – 2002: Trưởng phòng Đầu tư Tài chính Tổng Công ty Viễn thông Quân đội.

1999 – 2000: Phó phòng Đầu tư Phát triển Tổng Công ty Viễn thông Quân đội.

1996 – 1999: Chuyên viên kỹ thuật Tổng Công ty Viễn thông Quân đội.

DANH HIỆU
Huân chương Lao động hạng nhì.

BẰNG CẤP
1977 – 1983: Cử nhân Tự động hóa công nghiệp, Đại học Cơ điện St. Petersburg (LETI), Liên Xô.

1988 – 1990: Thạc sỹ Tự động hóa công nghiệp, Đại học Cơ điện St. Petersburg (LETI), Liên Xô.

1993 – 1996: Thạc sỹ Cơ điện, Đại học Nam Australia.

NGOẠI NGỮ
Tiếng Anh, tiếng Nga.