Ông Julian Lau

Phụ trách Thị trường mới nổi ASEAN, Khu vực công toàn cầu, Amazon Web Services

TIỂU SỬ

Julian Lau là một nhà điều hành dày dạn kinh nghiệm từng đảm nhận nhiều vai trò lãnh đạo về kỹ thuật và kinh doanh với các nhà cung cấp CNTT khác nhau. Với tư cách là người phụ trách Thị trường mới nổi ASEAN, Julian chịu trách nhiệm chung đối với các hoạt động liên quan tới khu vực công bao gồm chính phủ, giáo dục, y tế và các tổ chức phi lợi nhuận tại các quốc gia ASEAN.

Mục tiêu của ông và các cộng sự là giúp các khách hàng trong khu vực công cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người dân thông qua công nghệ tiên tiến và chuyển đổi kỹ thuật số.

CHỦ ĐỀ

XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH VỚI CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

TÓM TẮT

Điều gì làm nên một thành phố thông minh? Đó chính là dữ liệu và tầm nhìn của bạn!

Công nghệ đám mây sẽ là hạ tầng xương sống cho các thành phố bền vững hơn trong tương lai. Bài trình bày sẽ mang đến các giải pháp công nghệ cho tầm nhìn của bạn và khơi dậy những ý tưởng mới để cải thiện chất lượng cuộc sống trong bối cảnh “Bình thường Mới” (the new normal) – bất kể đó là về hiệu quả năng lượng, chất lượng không khí, giáo dục thông minh, an ninh công cộng hay sức khỏe. Các khách tham dự sẽ hiểu rõ hơn về cách chúng ta có thể khai thác sức mạnh của các cảm biến, Internet vạn vật (IoT), máy học (machine learning), v.v. — trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ.