Địa chỉ: Tầng 3B, Toà nhà Horison, 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Website: https://vbf.org.vn
Điện thoại: (+84) 243 715 2226

THÔNG TIN CÔNG TY

Nhóm Công tác Điện và Năng lượng VBF (“VBF PEWG”), thành lập năm 2011, trực thuộc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, đóng vai trò là kênh đối thoại chính sách hướng tới sự phát triển năng lượng bền vững của Việt Nam.

VBF PEWG đã hợp tác chặt chẽ với Chính phủ, góp phần tạo ra các định hướng chuyển đổi trong ngành năng lượng. Vào năm 2019, VBF PEWG đã công bố Báo cáo Kế hoạch Năng lượng sản xuất tại Việt Nam (Phiên bản 2.0) nhấn mạnh vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và hướng tới các giải pháp năng lượng xanh tại Việt Nam.