Địa chỉ: 200 Sintanjin-Ro, Daedeok-Gu, Daejeon, 34350 Hàn Quốc
Website: www.kwater.or.kr
Điện thoại: +82-10-7102-1723

THÔNG TIN CÔNG TY

K-water, công ty quản lý nước công cộng hàng đầu tại Hàn Quốc, luôn phấn đấu trở thành công ty giúp thế giới hạnh phúc hơn nhờ nước.

K-water, công ty khai thác sức mạnh của nước để đưa thế giới đi khắp thế giới, đã đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế quốc gia thông qua việc cung cấp nước uống và xây dựng các khu liên hợp công nghiệp và tự hào là động lực tăng trưởng cho nền kinh tế Hàn Quốc.

K-water đã vượt ra khỏi việc quản lý và sử dụng nước đơn giản và đạt được quản lý tổng hợp tài nguyên nước bằng cách ứng dụng CNTT vào quản lý chất lượng nước và sinh thái.

Lấy kinh nghiệm và trí tuệ được đúc kết trong hơn 50 năm qua làm nguồn tài nguyên quý giá, K-water sẽ đi đầu trong việc giải quyết các vấn đề về nước, vốn là những vấn đề cấp bách ở Châu Á và trên thế giới.