Địa chỉ: 331 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Website: https://busmap.vn/

THÔNG TIN CÔNG TY

BusMap là nhà tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp số hoá bản đồ và số hóa hệ thống giao thông công cộng với mục tiêu trong vòng 5 năm có thể tạo nên một cuộc cách mạng công nghệ thông tin tại Việt Nam. Dựa trên nền tảng công nghệ Internet Vạn vật, Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo, BusMap đã cho ra đời những dòng sản phẩm bao gồm giải pháp trường học thông minh bSmartSchool, giải pháp quản lý hành trình bTrack và giải pháp thành phố thông minh bSmartCity. Bằng những giải pháp tối ưu của mình, chúng tôi đang vững bước trên con đường tiến đến những vị trí hàng đầu trong lĩnh vực số hoá và trở thành nhà cung cấp giải pháp toàn diện vì một hệ thống thông tin Việt Nam xứng tầm thế giới.