BÀ ANN MAWE

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

TIỂU SỬ

● 9/2019 – nay: Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam – Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam
● 11/2015 – 8/2019: Vụ Trung Đông và Bắc Phi, Bộ Ngoại giao Thụy Điển – Vụ trưởng
● 9/2014 – 10/2015: Vụ Trung Đông và Bắc Phi, Bộ Ngoại giao Thụy Điển – Phó Vụ trưởng
● 3/2011 – 8/2014: Vụ Hợp tác phát triển đa phương, Bộ Ngoại giao Thụy Điển – Phó Vụ trưởng, Phụ trách Ban Liên Hợp quốc
● 10/2010 – 3/2011: Vụ Chính sách phát triển, Bộ Ngoại giao Thụy Điển – Phó Vụ trưởng, Phụ trách các vấn đề về phát triển, bao gồm giảm nghèo và quyền về sức khoẻ tình dục và sức khoẻ sinh sản
● 7/2008 – 2/2010: Phái đoàn thường trực của Thụy Điển tại Liên Hợp Quốc, New York – Tham tán, Ban Chính sách An ninh, Phụ trách các vấn đề về Trung Đông và Bắc Phi
● 9/2005 – 7/2008: Phái đoàn thường trực của Thụy Điển tại Liên Hợp Quốc, New York – Bí thư thứ Nhất, Ban Phát triển Quốc tế, chuyên trách về UNFPA, UNICEF và UNIFEM
● 9/2002 – 8/2005: Tổng lãnh sự quán Thụy Điển tại Jerusalem – Phó Lãnh sự, chịu trách nhiệm về báo cáo chính trị các vấn đề về Palestine, MEPP, TIPH, UNRWA
● 9/1999 – 8/2002: Vụ Trung Đông và Bắc Phi, Bộ Ngoại giao Thụy Điển – Chuyên viên, phụ trách khu vực gồm Palestine, MEPP và Li-băng
● 6/1996 – 5/1997: Đại học Mỹ tại Cairo – Trợ lý nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Xã hội (SCR)

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
● 1998: Thạc sĩ về Quan hệ quốc tế – Trường nghiên cứu châu Phi và Phương Đông, Đại học London
● 1995-1996: Nghiên cứu tiếng Ả-rập – Hội đồng Anh tại Cairo, Ai-cập
● 1995: Cử nhân về Nghiên cứu phương Đông (ngành Khoa học Chính trị và nghiên cứu tiếng Ả-rập) – Đại học Uppsala
● 1993: Nghiên cứu tiếng Ả-rập – Viện Ngôn ngữ tại Damascus, Syria
● 1992: Nghiên cứu tiếng Pháp nâng cao – Tại Sorbonne, Paris, Pháp

NGÔN NGỮ/NGOẠI NGỮ
Tiếng Thụy Điển, tiếng Anh, Pháp và tiếng Ả-rập