Bạn không đọc được nội dung email này? Xem nội dung trên trình duyệt: English | Tiếng việt

Kết nối với chúng tôi:     

 

DIỄN ĐÀN CẤP CAO VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH
& HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN MẠNG LƯỚI
ĐÔ THỊ THÔNG MINH ASEAN NĂM 2020

 

  8 – 11/7/2020
   Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội
     

ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

   

Với sự tham gia của các chuyên gia, nhà tư vấn hàng đầu trong khu vực và quốc tế, Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh và Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN (ASCN) năm 2020 sẽ đề cập một cách toàn diện và chuyên sâu về những trụ cột quan trọng nhất trong xây dựng đô thị thông minh như Quy hoạch và Quản lý thông minh, Phát triển hạ tầng kết nối cho đô thị thông minh, Giao thông thông minh, Hệ thống năng lượng và tiện ích cho đô thị thông minh, Bảo mật cho đô thị thông minh…

>> Xem thêm

MỘT SỐ NỘI DUNG THẢO LUẬN NỔI BẬT

   

 

      DIỄN ĐÀN CẤP CAO

 • Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng tới năm 2030

 • Gắn đô thị thông minh với xây dựng chính quyền số

 • Tạo lập nền tảng cho xây dựng đô thị thông minh thành công

>> Xem thêm    

 

      QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

 • Quy hoạch vùng liên kết hệ thống đô thị hướng tới tăng trưởng kinh tế thông minh và phát triển bền vững

 • Xây dựng khung kiến trúc tổng thể đô thị thông minh

 • Chia sẻ kinh nghiệm triển khai các khu đô thị thông minh

>> Xem thêm    

 

      CÔNG NGHỆ SỐ

 • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) trong xây dựng thành phố thông minh

 • Thiết lập và vận hành hệ thống dữ liệu tích hợp mở cho đô thị thông minh

 • Tầm quan trọng của các trung tâm điều hành thành phố thông minh

>> Xem thêm    

 

      PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 • Tối ưu hóa tài nguyên của thành phố và phát triển kinh tế, môi trường bền vững

 • Vai trò của các tiện ích trong phát triển đô thị thông minh

 • Hệ thống chiếu sáng thông minh trên nền tảng IoT

>> Xem thêm    

 

      GIAO THÔNG THÔNG MINH

 • Giải pháp giao thông thông minh cho các thành phố có tốc độ đô thị hoá cao

 • Thay đổi hình thái đô thị với hệ thống xe điện

 • Hệ thống camera giám sát cho điều hành giao thông thông minh

>> Xem thêm    

 

      HẠ TẦNG KẾT NỐI VÀ BẢO MẬT

 • Lộ trình 5G: Tái thiết mô hình hoạt động trong thời đại 5G

 • Hạ tầng số – Xương sống trong phát triển đô thị thông minh

 • IoT và những đe doạ tiềm ẩn tới an toàn không gian mạng của thành phố thông minh

>> Xem thêm    

 

Cùng nhiều vấn đề nổi bật trong xây dựng đô thị thông minh khác!

 

 

ĐÁNH GIÁ TỪ ĐẠI DIỆN CÁC ĐÔ THỊ ASCN

   

 

 

 

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN LIÊN HỆ:

 

 

 

DUNG NGUYỄN (MS.)
 

T: 0977 837 504
E
: info@iecgroup.com.vn

W:
www.iecgroup.com.vn

ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ

 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

 

 

 

 

Đây là thông tin cập nhật từ Tập đoàn IEC
Quý vị có thể từ chối tiếp tục nhận thư bằng cách trả lời lại email này với Tiêu đề "remove me"
Chúng tôi sẽ đưa Quý vị ra khỏi danh sách nhận thư trong thời gian sớm nhất có thể.
Bản quyền (C) 2020, IEC GROUP.